Vragen Resultaten Opleiding Inschrijven Bevestigen

Thermische zonne-energiesystemen SWW (RESCert)

Via deze opleiding (incl. examen) kan je het certificaat van bekwaamheid voor thermische zonne-energiesystemen - sanitair warm water behalen, wat je toelaat residentiële thermische zonne-installatie te ontwerpen, dimensioneren en te installeren in alle gewesten.

Recent koppelen de gewesten de toekenning van premies voor energiebesparende investeringen aan deze certificatie. De installateur dient hierbij in het bezit te zijn van een geldig certificaat van bekwaamheid.

De opleiding bestaat uit twee delen: enerzijds een gedeelte theorie, en anderzijds een praktisch gedeelte waarbij hydraulica en een correcte dakmontage worden aangeleerd.

De volgende modules komen aan bod:

Module 1 – Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

  De hernieuwbare energiebronnen

   Elementen van het energiebeleid

   Elementen van het milieubeleid

   Normalisering, markering, labels & certificering

Module 2 – Reglementering & ondersteuningsmechanismen

De stedenbouwkundige reglementering

Subsidies voor de installatie van een zonnewarmtesysteem

Module 3 – Introductie tot de technologie van de zonneboiler

Het zonne-energieaanbod in België

Toepassingen van zonnewarmte-energie in België

Werkingsprincipe van een zonneboiler

Specifieke montagekenmerken

Kenmerken van het gebouw voor een optimale werking van de installatie

Gemiddelde kostprijs van een huishoudelijke zonne-installatie voor de productie van sanitair warm water

Module 4 – Ontwerp van een zonnewarmte-installatie

Typologie van de zonneboilersystemen

Verbinding tussen de zonneboiler en het bijverwarmingssysteem

Componenten van de zonnewarmte-installatie voor SWW-productie

Te respecteren normen bij het ontwerp van de installatie

De zonneregeling

Prestaties van een zonneboiler

Dimensionering van de installatie

Kosten-batenanalyse

Impact van de installatie op het milieu

Module 5 – Uitvoering van een zonnewarmte-installatie

Montage van de installatie

Oplevering & inbedrijfstelling van de zonneboiler

Instandhouding & onderhoud van de zonneinstallatie

Opvolging van de prestaties van de installatie

Overzicht van de klassieke fouten en identificatie van storingen

Voorwaarden

De deelnemer beschikt over :
  • de beroepsbekwaamheid voor de installatie-activiteit voor centrale verwarming, elektrotechniek en algemene aanneming volgens KB van 29 januari 2007;
  • een diploma/getuigschrift ondernemerschapstraject aannemer installateur van centrale verwarming;
  • een diploma secundair onderwijs BSO/TSO installateur centrale verwarming

Beschikbaarheid Locatie

Doelpubliek

Duur van de opleiding

Prijs van de opleiding

Diploma

Opmerkingen