Vragen Resultaten Opleiding Inschrijven Bevestigen

Warmtepompen (RESCert)

Via deze opleiding (incl. examen) kan je certificaat van bekwaamheid voor warmtepompen behalen, wat je toelaat residentiële warmtepomp-installaties te ontwerpen, dimensioneren en te installeren in alle gewesten.

Recent koppelen de gewesten de toekenning van premies voor energiebesparende investeringen aan deze certificatie. De installateur dient hierbij in het bezit te zijn van een geldig certificaat van bekwaamheid.

De opleiding bestaat uit twee delen: enerzijds een gedeelte theorie, en anderzijds een praktisch gedeelte, met als doel de technische bekwaamheid van de installateur te verbeteren, wat moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de installatie, en dit vanaf de ontwerpfase.

De volgende modules komen aan bod:

Module 0 – Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

De hernieuwbare energiebronnen

Elementen van het energiebeleid

Elementen van het milieubeleid

Normalisering, markering, labels & certificering

Module 1 – Marketing

Definitie van marketing

Het marketingplan

Het verkoopproces

Verkoopproces en aanbod

Module 2 – Kostenplaatje

Kosten van verwarmingssystemen

Investeringsbeoordeling, terugverdientijd, rendement, cashflow, ...

Module 3 – Milieu

Belangrijke beleidskwesties

Warmtepompen, een duurzame energieoplossing

Ozonafbrekend- en aardopwarmingsvermogen van koelmiddelen

Europees Eco-label

Module 4 – Geologie

Geothermische bronnen

Grondwater

Nationale berekeningstemperatuur

Beoordeling van de bodemomstandigheden

Module 5 – Energiezuinige gebouwen

Bouwvoorschriften

Mogelijkheden om warmteverlies te verminderen

Thermisch comfort

Gecontroleerde ventilatie

Andere hernieuwbare technologieën

EPB – overzicht van de eisen per Gewest

Module 6 – Technische details

Fysische achtergrond

Werkwijze van de warmtepompcyclus

Het warmtepompproces – een volledige cyclus

Onderdelen van het warmtepompcircuit

Kenmerken van een warmtepompcyclus

Gestandaardiseerde berekening van de COP en SPF

Module 7 – Warmte- en koeldistributiesystemen

Bepaling van de warmte- en koelbelasting van een gebouw

Bepaling van de verwarmingscapaciteit van de warmtepomp

Hydronische warmtedidtributie

Koeling van hydronische warmtepompen

Hydronische aansluiting – standaardschema

Ontwerp en dimensionering van hydronische netwerken

Regeling van hydronische netwerken

Luchtverwarmings- en koelsystemen

Module 8 – Warmtebronnen

Geothermische systemen

Brinesystemen

Grondwater

Directe expansie

Oppervlaktewater

Lucht

Afvoerluchtwarmtepomp

Module 9 – Werkwijzen

Regelstrategieën

Werkwijze werking (monovalent, bivalent, ....)

Systeemeigenschappen van warmtepompen

Verbindingsprincipes

Regelstrategieën voor verwarming

Voorbeeld van een gemeenschappelijk systeem

Regelstrategieën voor de productie van SWW

Gestandaardiseerde oplossingen voor brine-water-warmtepompen

Module 10 – Locatie beoordelen

Doel

Gebouwgegevens & verwarmingssysteem

Beoordeling van de warmtebron, collectoren

Module 11 – Energiezuinige gebouwen

Installatie

Elektrische verbindingen

Verbinding van de warmtepomp met de koude- en warmtebron

Algemene controle van het systeem

Lek- en druktesten

Indienststelling

Overdracht van het systeem

Indienststellingsrapport van een fabrikant

Module 12 – Basis elektriciteit

Elektrische veiligheid

Soft-start

Dimensionering van hoofdzekering

Bedradingsschema

Checklist met de vereisten voor de elektrische aansluiting

Module 13 – Klantenoverdracht

Samen met de klant de warmtepompunit overlopen

Nodige documentatie voor de klant

Veiligheidsaspecten

Garantie en consumentenrechten

Ervaringen van klanten met warmtepompinstallaties

Module 14 – Onderhoud

Onderhoudscontract

Kwalificaties van het onderhoudsbedrijf

Type van onderhoud

Module 15 – Veel voorkomend fouten

Storingen warmtepomp

Systeemstoringen die betrekking hebben op de warmtepomp

Soorten installatiefouten

Voorwaarden

De deelnemer beschikt bij voorkeur over :
  • de beroepsbekwaamheid voor de installatie-activiteit voor centrale verwarming, elektrotechniek en algemene aanneming volgens KB van 29 januari 2007;
  • beroepsbekwaamheid voor installateur-frigorist;
  • burgerlijk ingenieur;
  • installateur-frigorist, elektriciteit, mechanica of koeltechniek;
  • master in de ingenieurswetenschappen of in de architectuur;
  • een diploma/getuigschrift LT/KT/hoger onderwijs in vernoemde discipline;
  • een diploma/getuigschrift secundair onderwijs BSO/TSO;
  • installateur-frigorist, elektriciteit, mechanica of koeltechniek.

Beschikbaarheid Locatie

Doelpubliek

Duur van de opleiding

Prijs van de opleiding

Diploma

Opmerkingen