Vragen Resultaten Opleiding Inschrijven Bevestigen

Examen - Thermische zonne-energiesystemen SWW (RESCert)

Via dit examen, na het voorafgaand volgen van een basisopleiding thermische zonne-energiesystemen SWW, kan je het certificaat van bekwaamheid voor thermische zonne-energiesystemen - sanitair warm water behalen, wat je toelaat residentiële thermische zonne-installatie te ontwerpen, dimensioneren en te installeren in alle gewesten.

Recent koppelen de gewesten de toekenning van premies voor energiebesparende investeringen aan deze certificatie. De installateur dient hierbij in het bezit te zijn van een geldig certificaat van bekwaamheid.

Het examen bestaat uit vier delen:
 • ° een theoretisch schriftelijk examen bestaande uit 'open boek'-vragen, 'gesloten boek'-vragen, multiplechoicevragen en oefeningen;
 • ° een mondelinge presentatie in de vorm van een installatieproject;
 • ° een casestudy die een interventie vereist op een volledig zonnewarmtesysteem of op een deel ervan (identificatie van montagefouten of gebreken, storingen vaststellen …);
 • ° een praktische test bestaande uit de montage van zonnewarmtecollectoren op een dakhelling.
 

Op de dag van de evaluatie/het examen dient een volledig dossier (installatieproject) voor de mondelinge verdediging (in 3 afzonderlijke exemplaren) aan de jury overhandigend te worden, bestaande uit:
 • * Een analyse van de warmwaterbehoefte van de klant en van de gewenste zonnefractie;
 • * Een evaluatie van de technische haalbaarheid van de installatie;
 • * Een document betreffende de geplande bijverwarming (type, rendement, afstelling …);
 • * Een dimensioneringsberekening van de installatie (en van de warmtebronnen in geval van een gecombineerd zonnesysteem);
 • * Een hydraulisch principeschema van de installatie;
 • * Een voorstel voor de parameterinstelling van de zonneregeling;
 • * Een standaard prijsopgave;
 • * Een raming van de brandstofbesparing en de verlaging van de CO2-uitstoot binnen de specifieke voorwaarden van het project;
 • * Technische documentatie over het zonnemateriaal en over de installatie;
 • * Checklijsten (klant, onderhoud, ...).

Voorwaarden

De deelnemer beschikt over :
 • de beroepsbekwaamheid voor de installatie-activiteit voor centrale verwarming, elektrotechniek en algemene aanneming volgens KB van 29 januari 2007;
 • een diploma/getuigschrift ondernemerschapstraject aannemer installateur van centrale verwarming;
 • een diploma secundair onderwijs BSO/TSO installateur centrale verwarming
 

en heeft de basisopleiding thermische zonne-energiesystemen SWW (RESCert) gevolgd, met een minimale actieve deelname van 60% voor elke verplichte opleidingsmodule.

Beschikbaarheid Locatie

Doelpubliek

Duur van de opleiding

Diploma

Opmerkingen