Vragen Resultaten Opleiding Inschrijven Bevestigen

EPB-verwarmingsadviseur type 2 (BHG)

Net zoals in de andere gewesten moet er volgens de wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verwarmingsaudit uitgevoerd worden op installaties van type 2, binnen de vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van het besluit (1/1/2019) en daarna om de vijf jaar, en dient elke nieuwe verwarmingsinstallatie opgeleverd te worden.

Voor installaties bestaande uit verschillende ketels of installaties met een vermogen > 100 kW (type 2) dienen deze handelingen verplicht door een ‘EPB-verwarmingsadviseur type 2’ uitgevoerd te worden.

Nieuw is wel dat een ‘EPB-verwarmingsadviseur type 2’ ook opleveringen mag uitvoeren van installaties bestaande uit slechts één ketel op vloeibare of gasvormige brandstof met een nominaal vermogen ≤ 100 kW (type 1).

Indien je ingeschreven bent voor een opleiding Technicus verwarmingsaudit (H100), dan kan je via deze opleiding je bekwaamheidsattest behalen als ‘EPB-verwarmingsadviseur type 2’ voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor zover je ook het bekwaamheidsattest van ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus L en/of GI en/of GII’ behaald hebt.

Voorwaarden

De deelnemer heeft al een bekwaamheidsattest als ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus L en/of GI en/of GII’ [voordien ‘erkend verwarmingsketeltechnicus type L en/of G1 en/of G2’] voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een certificaat van bekwaamheid inzake de verwarmingsaudit (‘erkend technicus verwarmingsaudit (> 100 kW)’) (of ingeschreven in deze opleiding).

Beschikbaarheid Locatie

Doelpubliek

Duur van de opleiding

Prijs van de opleiding

Diploma

Opmerkingen