Vragen Resultaten Opleiding Inschrijven Bevestigen

Basisopleiding : Technicus opslagtanks

Deze opleiding is de basisopleiding om het certificaat van bekwaamheid inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks (‘erkend stookolietechnicus’) te behalen, dat je toelaat plaatsing, onderhoud en controles uit te voeren op opslagtanks voor vloeibare brandstoffen in het Vlaams Gewest. Deze opleiding bestaat uit een gedeelte wetgeving van het Vlaamse Gewest, en een specifiek deel waar de techniek van opslag en de praktijk door middel van demonstraties en dichtheidsproeven aan bod komen.

De volgende modules komen aan bod:

Module 1 – Installatie van opslagtanks

Module 2 – Nazicht van opslagtanks

Module 3 – Wetgeving

Module 4 – Brandertechniek

Module 5 – Praktijk

Voorwaarden

Er zijn geen specifieke voorwaarden verbonden aan het volgen van deze basisopleiding Technicus opslagtanks.

Beschikbaarheid Locatie

Doelpubliek

Duur van de opleiding

Prijs van de opleiding

Diploma

Opmerkingen